AP Consult by Arakelyan Partners
041 82 90 09

ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐ

Կադրային հաշվապահության պրակտիկա և թրեյնինգներ

Հաշվապահության պրակտիկ թրեյնինգ գործող հաշվապահների համար

Երկամսյա ինտենսիվ թրեյնինգ և մեկ տարվա ԱՆՎՃԱՐ խորհրդատվություն

Ավելին

Կադրային հաշվապահության թրեյնինգ

Կադրային հաշվապահության թրեյնինգ

Ավելին

Հաշվապահության պրակտիկ թրեյնինգ Երևանում

Չորսամսյա ինտենսիվ թրեյնինգ և մեկ տարվա ԱՆՎՃԱՐ խորհրդատվություն

Ավելին